Seam-n Phase 2
  Beta Version

                        स्थानीय स्तरमा वातावरणीय प्रशासन तथा व्यवस्थापन

सिम-एन गतिविधि

Quick Links
सम्पर्क
सिम - एन आयोजना
लक्ष्मी चोक, धरान -१
पो. बो. न. १३
सुनसरी , नेपाल
फोन: ९७७-२५-५२६ ७७४, ५२६ ७७५
फ्याक्स: ९७७-२५-५२६ ७७३
ईमेल: seam-n@seam-n.com.np
वेबसाईट: www.seam-n.com.np
परियोजना दस्तावेज तथा प्रतिवेदन   |   परियोजना कर्मचारी   |   संगठन तालिका   |   रोजगारीको अवसर   |   Staff Mail Login   |  

ठोस फोहोर व्यबस्थापन तथा सरसफाई

तत्कालीन उद्देश्य: स्रोत स्तरमा फोहर न्युनीकरण गर्नका साथै फोहर छुट्याउने, संकलन गर्ने तथा फोहर ब्यबस्थापनका लागि बिभिन्न प्रकारका कम्पोस्टिङ प्रविधिहरुको प्रयोगद्वारा फोहर ब्यबस्थपनमा जोड दिने । यसको साथै जैबिक मल तथा बायोग्यास प्रयोगमा बिशेष जोड दिएर परम्परागत सरसफाई अभ्यासको दीगोपन तथा प्रभावकारिता प्रबर्द्धन गर्ने

सिम-एन आयोजनाले बिराटनगर-धरान करीडोरको वातावरणीय स्थिती सुधारमा निरन्तरता दिंदै आएको छ । यस करीडोरमा भित्र बिराटनगर, इटहरी र धरान नगरपालिकाहरु तथा कटहरि, दादरबैरिया, हात्तीमुडा, टन्किसिनुवारी, सोनापुर्, दुहबी र खनार गाबिसहरु पर्दछन् । यो नेपालको सबै भन्दा प्रदूषित करीडोरहरुमा एक हो ।

नगरपालिका तथा गाबिसका खासगरी ग्रामीण समुदाय हरुमा लक्षित गरी सिम-एन आयोजनाले आयोजना क्षेत्रको बिभिन्न नगरपालिका र गाबिसहरुमा सुलभ चर्पी, बायोग्यास , सुधारिएको धुवांरहित चुल्हो, हयान्ड पम्प आदि निर्माण गरी वातावरणीय ब्यबस्थापनमा केन्द्रित भैइ सहयोग गर्दै आई रहेको छ । यसै गरी सिम-एन आयोजनाले विशेषत: नगरपालिकाहरुमा ठोस फोहर ब्यवस्थापन संबन्धमा चेतना अभिबृद्धी र अन्य बिभिन्न कार्यक्रम संचालनका लागि सहयोग पु्र््याउंदै आएको छ ।

मूख्य कृयाकलापहरु

  • दीगो फोहर ब्यबस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बिकास गर्नु
  • बिद्यालय वातावरण प्रबर्द्धन कार्यक्रम, वातावरण मैत्री गाउँ कार्यक्रम, वातावरणीय सचेतना अभिबृद्धी कार्यक्रम जस्ता नमूना वातावरण प्रबर्द्धन कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुका साथै समुदायहरुमा नमूना वातावरणीय संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्नु
  • बिभिन्न प्रकारका कम्पोस्टिङ प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर र फोहर छुट्याउने, संकलन गर्ने तथा जैबिक फोहर ब्यबस्थापनको माध्यमबाट स्रोत स्तरमा फोहर न्युनिकरण गर्नका लागि एकिकृत ठोस फोहर ब्यबस्थापन प्रणालीको बिकास तथा कार्यन्वयन गर्नु
  • तालीम, सचेतना कार्यक्रम तथा अध्ययन भ्रमणको माध्यमबाट स्थानीय साझेदारहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्नु
  • नगरपालीका तथा गाबिसहरुमा ठोस् फोहर ब्यबस्थापनको लागि आवश्यक उपकारणहरु (लोडर,ट्र्क्, एक्सभेटर्, रिक्सा तथा ट्र्ली) प्रदान गर्नु
  • नगरपालिकाको फोहर र चिकित्साजन्य फोहर को अलग अलग ब्यबस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायलाई सहायता गर्नु
  • बायोग्यास निर्माण तथा खुला दिसा मुक्त कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि नगरपालिका र गाबिसहरुलाई सहयोग गर्नु

 

*****